Publikácia Bratislavské moderné fontány sa zameriava na obdobie vymedzené rokmi 1963 až 1989, kedy bol v platnosti inštitút tzv. Hlavy V. ako súčasť vykonávacej vyhlášky k stavebnému zákonu, určujúcej investíciu do umenia v rámci rozpočtov stavieb. Kniha zaznamenáva diela takých významných autorov – sochárov 20. storočia akými boli Jozef Jankovič, Juraj Hovorka, Juraj Gavula, Peter Roller, Alexander Trizuljak, Jozef Vachálek, Alexander Bilkovič alebo Tibor Bártfay. Fontány v rámcoch významných bratislavských objektov a verejných priestranstiev však vznikali spravidla v autorskej spolupráci sochára a architekta, z ktorých nemožno opomenúť Ferdinanda Milučkého, Jozefa Slíža, Virgila Droppu a Irinu Kedrovú.

Názov: Bratislavské moderné fontány
Isbn: 978-80-973915-0-8
Vydavateľ: Archimera, o.z.
1.vydanie 
Autori: Martin Zaiček, Katarína Knežníková, Andrea Kalinová, 
Text: Martin Zaiček, Lucia Mlynčeková, Ivor Švihran
Grafický dizajn: Magdaléna Scheryová
Počet strán: 240
Jazyk: slovenský, anglický
Väzba: viazaná – švajčiarska  

Obálka: mäkká + zložený plagát + mapa bratislavských fontán