2%

Údaje potrebné k zaslaniu 2% z daní
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Archimera o.z.
Sídlo: Blumentálska 16
811 07 Bratislava
Slovensko
IČO: 42127891
DIČ: 2022475840
Bankové spojenie: TATRA BANKA
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2614 2165
viac informácií na www.dvepercenta.sk